Aluminium

Øverst: H. C. Ørsted fremstillede det første aluminium i året 1825, midt: Så let er aluminium! nederst: Aluminiumlogs
Aluminium

Aluminium er et sølvhvidt letmetal, der normalt udvindes af lerarten bauxit. Aluminium er et af de mest almindelige grundstoffer på kloden, idet 7-8% af jordskorpen består af aluminium.

Et par korte facts om aluminium:

 • grundstof nr. 13
 • kemisk betegnelse Al
 • smeltepunkt 660°C
 • kogepunkt 2519°C
 • længdeudv.koeff 24x10-6/°C
 • ledeevne 34,5 ved 15°C
 • massefylde 2,7g/cm³

 • Aluminium har mange gode egenskaber, bl.a.:

 • vægtfylden er ca. 1/3 af stål
 • mange forskellige legeringsformer
 • ekstrudering i uendelige udformninger
 • særdeles god formbarhed
 • uendelige bearbejdningsmuligheder
 • god ledningsevne både indenfor varme og elektricitet
 • god korrosionsbestandighed i neutrale og sure miljøer
 • umagnetisk, ugiftigt og kan genanvendes igen og igen
 • miljøskånsom


 • Anvendelse

  Aluminium bruges til f.eks.:

 • køretøjer, fly og skibe
 • emballage
 • elektroindustri
 • møbler
 • hjælpemidler
 • transportudstyr
 • husholdning og kontor
 • elledninger
 • bygningskonstruktioner

 • Især indenfor transportsektoren er det meget populært at omkonstruere emner fra stål til aluminium, idet bl.a. den lavere vægt er med til at reducere energiforbruget. For kogegrej er den gode varmeledeevne også med til at reducere energiforbruget.


  Legeringer

  Aluminium kombineres med andre metaller for at opnå bedre styrke, hårdhed og brugsegenskaber. De mest almindelige legeringer indeholder bl.a. magnesium (Mg) og silicium (Si).

  Legeringerne kan opdeles i følgende hovedgrupper (med angivelse af hovedlegeringselement):

 • EN AW-1xxx ren aluminium
 • EN AW-2xxx kobber
 • EN AW-3xxx mangan
 • EN AW-4xxx silicium
 • EN AW-5xxx magnesium
 • EN AW-6xxx magnesium og silicium
 • EN AW-7xxx zink
 • EN AW-8xxx andre legeringselementer

 • Man skal vælge legering ud fra kravene til især styrke, bearbejdningsvenlighed og korrosionsmodstand.


  Læs mere om aluminium og H. C. Ørsted på følgende links:

 • AluCluster
 • Aluminium Danmark
 • *  Wikipedia
  ALUMINIUM ER "LET SOM EN FJER"
   
  ALU TECHNOLOGIES AS  |  Tvedvej 6  |  DK-6372 Bylderup-Bov  |  Tel.: (+45) 73 76 13 00 | Fax: (+45) 73 76 13 01
  login